ยินดีต้อนรับสู่...

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน


ในปี 2522 เกิดปัญหาความซบเซาและการตกต่ำอย่างรุนแรงของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวภาครัฐบาลและภาคเอกชนของไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนพัฒนาตลาดทุน หรือ กพท. ขึ้น โดยการริเริ่มของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความร่วมมือของสถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดทุน กองทุนพัฒนาตลาดทุนได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2522


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

ออฟฟิศ
ให้เช่า

 
CMDF

สารจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน คือ การให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาระบบตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการยกระดับจริยธรรม จรรยาบรรณ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสถาบันการเงินในวงการตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ


เพิ่มเติม